logo

Veel contact met u

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij onze school, en bij hoe het op school met uw kind gaat. Daarom hebben we veel contact met u, met korte lijnen.

Contact met de mentor en leraren
De mentor is uw eerste contactpersoon. Aan het begin van het schooljaar maakt u kennis met de mentor van uw kind, tijdens de mentor-ouderavond. U hoort dan met welke onderwerpen de mentor tijdens het schooljaar aan de slag gaat in de klas.

Als uw kind een rapport heeft gekregen of een toetsweek heeft gehad, kunt u met de mentor en leraren praten over de resultaten.

Contact met andere ouders
De klassenouder houdt contact met de andere ouders en met de mentor van de klas.

Ouderbulletins
Vier keer per jaar krijgt u een Ouderbulletin. Daarin leest u verslagen, aankondigingen en achtergrondartikelen over belangrijke schoolzaken. Ook vindt u daarin een datumlijst: de agenda met een overzicht van activiteiten. De Ouderbulletins vindt u ook op de website. Daarvoor moet u inloggen. De inloggegevens krijgt u aan het begin van het eerste schooljaar.

Ouderavond
Ieder jaar organiseren we een algemene ouderavond. Dan bespreken we actuele thema’s over opvoeding en onderwijs.  

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube