logo

Missie en uitgangspunten

Missie en uitgangspunten
Uw kind laten uitblinken in waar het goed in is. Dat is onze missie. Daar hebben wij ons onderwijs en de organisatie op ingericht. De uitgangspunten die wij daarbij hanteren zijn:

  • Uw kind speelt een actieve rol in het eigen leerproces.
  • Onze leraren zijn actief betrokken bij de vernieuwingen in het onderwijs.
  • U bent betrokken bij de school van uw kind.

 

Actieve rol in het eigen leerproces
Dit is niet voor niets een speerpunt voor ons de komende jaren. Door de vernieuwingen in het onderwijs moeten leerlingen namelijk steeds zelfstandiger kunnen leren en werken. Onder ‘de actieve leerling’ verstaan wij een leerling die keuzes maakt, feedback krijgt op zijn werkwijze, de benodigde studievaardigheden aanleert en zo nodig verbetert. Daar gaan we samen met uw kind intensief mee aan de slag.

 

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube