logo

Vacatures

Wil je bij ons komen werken? 
Onze vacatures worden centraal aangeboden via onze stichting:
Openbaar Onderwijs Groningen Zie: o2g2.nl/vacatures

 

Wie zijn wij?
Het Kamerlingh Onnes is een school voor openbaar voortgezet onderwijs met de afdelingen vmbo-tl, havo en vwo. Onze school is één van de veertien VO-scholen die ressorteren onder het bevoegd gezag van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen (www.o2g2.nl).

Wij stimuleren de leerlingen om een actieve rol te spelen in hun eigen leerproces, de leraren zijn actief betrokken bij de vernieuwingen in het onderwijs en ouders zijn betrokken bij de school. Wij geven ruimte aan verschillen in cultuur en overtuiging. Binnen en buiten de lessen organiseren wij een breed programma van projecten en activiteiten voor leerlingen.

Het Kamerlingh Onnes heeft in 2014 haar 150 jarig bestaan gevierd. Zie de pagina over onze historie. De school is te typeren als een sfeervolle school. Leerlingen, ouders en docenten voelen zich er thuis. Er heerst een open sfeer, er is ruimte voor verschillende type leerlingen, leerlingen worden geaccepteerd zoals ze zijn. Het schoolklimaat is als goed te bestempelen. Het is een gedegen school en de docenten zijn betrokken bij de school.

In het schooljaar 2020-2021 verzorgen rond de 110 collega’s onderwijs en ondersteuning aan meer dan 1.200 leerlingen. Voor meer informatie zie de Schoolgids en de website. 

 

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube