logo

Onze historie

Hieronder leest u een samenvatting van de geschiedenis van het Kamerlingh Onnes. We vinden het belangrijk te delen waar we vandaan komen en zijn trots op onze geschiedenis. 

 

afbeelding
afbeelding afbeelding afbeelding

Eerste Rijks Hogere Burgerschool van Nederland

Het Kamerlingh Onnes stamt af van de eerste Rijks Hogere Burgerschool (RHBS) van Nederland, een nieuwe schoolvorm die een revolutie in het onderwijs ging betekenen. In 1863 voerde de liberaal Johan Thorbecke, toen de minister van Binnenlandse Zaken, een nieuwe wet op het middelbaar onderwijs in. Op 26 september 1864 worden de eerste lessen gegeven aan de eerste Rijks Hogere Burgerschool in de Pelsterstraat in Groningen. In 1869 neemt de school het monumentale gebouw aan de Grote Kruisstraat in gebruik. Het majestueuze pand, zijn statige entree, hoge plafonds en glazen koepel voor het sterrenkijken, werd in 1989 als school gesloten. 

 


Rijksscholengemeenschap Kamerlingh Onnes

1968 is het jaar van de Mammoetwet een onderwijsvernieuwing die het lbo, mavo, havo en vwo zou opleveren. De Rijks-HBS wordt de Rijksscholengemeenschap Kamerlingh Onnes, vernoemd naar een van haar oud leerlingen, Heike Kamerlingh Onnes, die in 1865 als elfjarige leerling het schoolplein opstapte. Deze zoon van een steenbakker uit Feerwerd – vader Harm had een dakpannenfabriek – werd geboren in Groningen op 21 september 1853 en overleed te Leiden op 21 februari 1926. Hij studeerde na de HBS wis- en natuurkunde aan de RUG. In 1882 werd hij hoogleraar aan de universiteit van Leiden. In 1913 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn onderzoek naar de eigenschappen van materie bij lage temperaturen, hetgeen onder andere leidde tot de productie van vloeibaar helium. In 1911 ontdekte hij supergeleiding, het verschijnsel dat sommige metalen bij zeer lage temperaturen hun elektrische weerstand verliezen. Zijn motto was: "Door meten tot weten". 

 

Het Kamerling Onnes College

In 1959 werd het houten noodgebouwtje aan de Virulystraat in gebruik genomen. De bedoeling was voor vijf jaar, maar ‘de noodschool’ zou tot 1980 bestaan. In 1980 vond ook de eerst fusie plaats: met de Cort van der Lindenmavo in de Violenstraat. Het nieuwe gebouw aan de Eikenlaan 286 is dan bijna klaar. Een korte periode wordt er les gegeven aan de Grote Kruisstraat, de Violenstraat en de Virulystraat. In 1990 gaat de school over van Rijk naar Gemeente. De school wordt dan een gemeentelijke scholengemeenschap: het Kamerlingh Onnes College. 

 

Reitdiep College

Halverwege de jaren 90 fuseert de school met de Leon van Gelder Middenschool. Vanaf dat moment heet de school het Reitdiep College, met twee vestigingen, die ieder onder hun eigen naam blijven opereren. In 2002 voegt het Simon van Hasselt zich bij het Kamerlingh Onnes en de Leon van Gelder in het Reitdiep College.

 


Openbaar Onderwijs Groningen

In 2010 vindt de volgende grote verandering plaats: de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs in de stad Groningen. De school blijft het Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes; het bestuur is niet langer de gemeente, maar de Stichting 'Openbaar Onderwijsgroep Groningen' (afgekort o2g2). In 2017 verwijnt het woord groep uit de naam en presenteert de stichting zich als 'Openbaar Onderwijs Groningen'. De domeinnaam www.o2g2.nl blijft wel bestaan.

 

Het Kamerlingh Onnes

In 2016 heeft het bestuur van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen besloten dat de verschillende vestigingen als zelfstandige scholen verder gaan en verdwijnt het Reitdiep College als naam. We presenteren ons sindsdien als het 'Kamerlingh Onnes'.

 


Verwarring in naamgeving

Wegens administratieve redenen, blijven de oorspronkelijke scholen van het Reitdiep College wel hun oude brinnummer "13ZU" houden en staan ze, bijvoorbeeld bij de Onderwijsinspectie en het DUO nog wel als Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes (13ZU00), Leon van Gelder (13ZU02) en Simon van Hasselt (13ZU03) te boek. Bij Scholen op de Kaart zijn we wel te vinden als het Kamerlingh Onnes. 

 

150 jarig bestaan

Op 27 september 2014 vierde het Kamerlingh Onnes haar 150 jarig bestaan. Op de volgende pagina's is hier nog informatie over te vinden: Oud leerlingen

Tot de bekende oud-leerlingen behoren behalve Heike Kamerlingh Onnes onder andere: 

 

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube