logo

Stichting

afbeelding

Openbaar Onderwijs Groningen 

Het Kamerlingh Onnes maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen.

De stichting kent tegenwoordig 13 scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO), 21 scholen voor Basis- of Primair onderwijs (PO) en drie scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs: (V)SO.

In 2010 koos de gemeente voor verzelfstandiging van de scholen in de stichting Openbare Onderwijs Groep Groningen (o2g2), tegenwoordig bekend als Openbaar Onderwijs Groningen. 

 

Oorspronkelijke clusters

Binnen de stichting waren de VO scholen geclusterd in drie clusters: Zernike college, H.N. Werkman College en het Reitdiep college. Het Kamerlingh Onnes maakte samen met het Leon van Gelder en Simon van Hasselt onderdeel uit van het Reitdiep College, school voor atheneum, havo, mavo en vbo.

 

Het Kamerlingh Onnes

In 2016 heeft het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen besloten dat de verschillende vestigingen als zelfstandige scholen verder gaan en verdwijnt het Reitdiep College als naam. We presenteren ons sindsdien als het 'Kamerlingh Onnes'. Zie ook de pagina "onze historie". 

  

Verwarring in naamgeving

Wegens administratieve redenen, blijven de oorspronkelijke scholen van het Reitdiep College wel hun oude brinnummer "13ZU" houden en staan ze, bijvoorbeeld bij de Onderwijsinspectie en het DUO nog wel als Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes (13ZU00), Leon van Gelder (13ZU02) en Simon van Hasselt (13ZU03) te boek. Bij Scholen op de Kaart zijn we wel te vinden als het 'Kamerlingh Onnes'. 

  

De stichting

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 01166995. Kijk voor meer informatie over de stichting, het bestuur en de Raad van Toezicht op www.openbaaronderwijsgroningen.nl 

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube