logo

Praat mee

Het Kamerlingh Onnes vindt ouderbetrokkenheid belangrijk. Wit u meepraten over schoolzaken? Dat kan via de Medezeggenschapsraad (MR) of de klassenouderraad (KOR).  

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR), is verplicht voor elke school. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). In de MR zitten ouders en leerlingen (50%) en personeel (50%). De MR heeft algemene bevoegdheden (recht op overleg, het initiatiefrecht en recht op informatie) en bijzondere bevoegdheden (advies- en instemmingsbevoegdheid, zie hier). De MR functioneert op basis van een medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut (beide hier te vinden). Hierin staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. De Stichting Openbaar Onderwijs Groningen heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten ouders, leerlingen en personeel van alle VO-scholen binnen de stichting.
De MR houdt u op de hoogte op haar eigen deel van de website.

Klassenouderraad
Van iedere klas in de onderbouw zit een van de ouders in de Klassenouderraad. Deze overlegt regelmatig over de ervaringen van de kinderen. Ook praat de Klassenouderraad met de schoolleiding over de dagelijkse gang van zaken op school en over nieuwe ontwikkelingen. Hieronder vindt u een document over klassenouders en de, nieuwe, wet AVG.

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube