logo

Jarenopbouw

Brugklas
Het eerste jaar is de brugklas. Wij plaatsen uw kind in de brugklas die het beste past bij zijn niveau. We hebben drie soorten brugklassen:

 • vmbo-tl/havo
 • havo/atheneum
 • atheneum+

In de zogenaamde dakpanklassen is het hoogste niveau het uitgangspunt in de lessen. In de atheneum+ klas bieden we leerlingen naast het reguliere programma een aantal uitdagende modules aan.

 

Klas 2 en 3
De doorstroming naar het juiste niveau in klas 2 verloopt daardoor ook soepel. In dit jaar zit uw kind in een vmbo-tl, havo of vwo-klas. Overstappen kan, bijvoorbeeld van havo 2 naar atheneum 3. Als daar aanleiding toe is, gaan we daarover met u in gesprek.

Aan het einde van klas 3 kiest uw kind op het vmbo-tl, havo of het atheneum uit een van de vier mogelijke profielen:

Profielen vmbo-tl Profielen havo/atheneum
 • Economie
 • Economie en Maatschappij
 • Techniek
 • Cultuur en Maatschappij
 • Zorg en welzijn
 • Natuur en Gezondheid 
 • Landbouw (Groen)
 • Natuur en Techniek

 

Bovenbouw

In de bovenbouw volgt uw kind een aantal algemene vakken, een aantal verplichte profielvakken en een aantal keuzevakken. Ook maken ze hun profielwerkstuk. Verder hebben de leerlingen nog ruimte die ze kunnen invullen met activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke ontwikkeling die op het Plusdocument wordt vermeld. Hierbij kan gedacht worden aan de rol van hulpmentor, tutor of een functie bij KLOK. Ook kan de ruimte gebruikt worden om toepasselijke buitenschoolse activiteiten te doen, zoals het trainen van een jeugdteam of het volgen van de vooropleiding van het conservatorium.


Tijdens de opleiding bereiden we de leerlingen goed voor op hun vervolgopleiding op het mbo, hbo of wo. Dit gebeurt zowel bij de vaklessen, waarin de leerlingen vaardigheden leren die ze tijdens hun vervolgopleiding nodig hebben, als tijdens de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB).
 

 

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube