logo

Onze missie

afbeelding

Het waarom

Een missie is waar we voor staan als organisatie. Het gaat over "het waarom" en is geïntegreerd in de denkwijze en handelswijze van al onze medewerkers, zodat iedereen weet waarom we iets doen. Onze missie is het ijkpunt, een blijvend iets dat niet jaarlijks zal wijzigen. In ons laatste schoolplan hebben we de missie verwoord onder de kopjes "onze bedoeling" en "leidende principes". 

 

Onze bedoeling

We zijn een school voor voortgezet onderwijs en weten dat we vanuit een maatschappelijke opdracht werken aan de ontwikkeling van individuen en de maatschappij. We willen daarom dat onze leerlingen zichzelf ontwikkelen tot zelfstandige mensen die voorbereid zijn op hun toekomst en met respect voor anderen actief deelnemen aan de samenleving. 

 

Onze leidende principes

Het Kamerlingh Onnes is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen. Vanuit de gezamenlijke kernwaarden ‘vertrouwen, verbinden en vernieuwen’ (Strategisch Beleidsplan, 2019) geven we het onderwijs op het Kamerling Onnes vorm. Om de bedoeling waar te maken werken we op het Kamerlingh Onnes vanuit een viertal principes aan ons onderwijs: 

 

  1. Ontwikkelen in de breedte

Wij vinden dat onderwijs meer moet zijn dan het opdoen van kennis (kwalificatie). We laten ons inspireren door onderwijsfilosoof (G. Biesta, 2014). Kennis zien we als belangrijke basis om de wereld om ons heen te interpreteren. We richten ons onderwijs daarnaast ook op de ontwikkeling van een individu als persoon (persoonsvorming) en als onderdeel van de wereld om je heen (socialisatie). Elk mens heeft talenten. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Daarmee kan een leerling richting geven aan zijn eigen leven en een bijdrage leveren aan de steeds complexere samenleving. Om die talenten te ontplooien zijn er ‘vaardigheden van de toekomst’ nodig.

 

  1. Ontwikkelen van de leerling centraal

We geloven dat de leerling de sleutel heeft voor zijn of haar eigen ontwikkeling. We bedoelen daarmee dat wat je denkt (motivatie) en doet (actie) bepalend is voor de ontwikkeling die je doormaakt. We weten uit onderzoek van (Deci & Ryan, 2000) dat een grote motivatie om te leren samenhangt met het gevoel van kunnen (competentie), de verbondenheid met de omgeving (relatie) en de mate van invloed op het uitvoeren van activiteiten (autonomie). Ontwikkelen doe je dus samen met je docent en klasgenoten. We investeren daarom in goed onderling contact, prettige sfeer, uitstekende lessen, passende begeleiding, uitdaging en de ruimte voor de leerling om invloed te hebben op zijn of haar eigen ontwikkeling.  

 

  1. Ontwikkelen in de maatschappij

Ons onderwijs vindt niet alleen plaats binnen de muren van de school. We geloven dat je regelmatig de school uit moet om kennis te maken met de wereld om ons heen. Ook halen we de buitenwereld binnen door in ons onderwijs te werken met betekenisvolle opdrachten, projecten en actualiteit.

 

  1. Ontwikkelen in een georganiseerde, moderne, open en positieve omgeving

Leerlingen en medewerkers gaan met plezier naar school als ze terecht komen in een goed georganiseerde omgeving en in een klimaat van wederzijdse waardering en respect. We zetten daarom in op rust en regelmaat en kiezen dialoog als we willen ontwikkelen of veranderen. We kiezen ervoor om vooral aandacht te hebben voor dat wat goed gaat, omdat we geloven dat positiviteit een betere motor voor ontwikkeling is dan negativiteit. We leiden onze leerlingen op voor de toekomst en kiezen dus voor moderne opleidingen, werkvormen en middelen.

 

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube